Przetargi

Dostawa samochodu osobowego typu VAN do PGE GiEK S.A. – Oddział Elektrociepłownia Rzeszów

Opublikowano 31.07.2013 w kategorii Przetargi, Przetargi niepubliczne

Ogłoszenie SIWZ Załacznik nr 1 do SIWZ – wzór formularza oferty Załącznik nr 2 do SIWZ – Oświadczenie Załacznik nr 3 – Istotne Postanowienia Umowy Załącznik 4 do SIWZ – KWESTIONARIUSZ BADANIA POWIĄZAŃ DLA CELÓW PODATKOWYCH

Więcej

„Remont zasilania i instalacji w barakach typu MIMET dla PGE GiEK S.A.- Oddział Elektrociepłownia Rzeszów”

Opublikowano 30.07.2013 w kategorii Przetargi, Przetargi niepubliczne

ogloszenie Załącznik-nr-1-Opis-Przedmiotu-Zamówienia załacznik-nr-2-formularz-oferty załacznik-nr-3-oświadczenie Załacznik-nr-4-wzór-zlecenia

Więcej

„Przegląd serwisowy sprężarek zainstalowanych na Bloku Gazowo Parowym w PGE GiEK S.A. – Oddział Elektrociepłownia Rzeszów”.

Opublikowano 12.07.2013 w kategorii Przetargi, Przetargi niepubliczne

Ogłoszenie SIWZ Wzór formularza oferty – Załącznik nr 1 do SIWZ Oświadczenie – Załącznik nr 2 do SIWZ Wykaz usług – Załącznik nr 3 do SIWZ Istotne postanowienia umowy – Załacznik nr 4 do SIWZ Kwestionariusz Badania Powiązań Podatkowych – Załącznik nr 5 do SIWZ

Więcej

© PGE Polska Grupa Energetyczna SA