Get Adobe Flash player

Przetargi

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego p.n. „Modernizacja systemu odpylania kotłów WR 25 nr 1, 2, 3 i 4 – zastąpienie multicyklonów nowymi instalacjami hybrydowymi w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia Rzeszów”

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dostawa samochodu osobowego typu VAN do PGE GiEK S.A. – Oddział Elektrociepłownia Rzeszów

Ogłoszenie

SIWZ

Załacznik nr 1 do SIWZ – wzór formularza oferty

Załącznik nr 2 do SIWZ – Oświadczenie

Załacznik nr 3 – Istotne Postanowienia Umowy

Załącznik 4 do SIWZ – KWESTIONARIUSZ BADANIA POWIĄZAŃ DLA CELÓW PODATKOWYCH

„Remont zasilania i instalacji w barakach typu MIMET dla PGE GiEK S.A.- Oddział Elektrociepłownia Rzeszów”

ogloszenie

Załącznik-nr-1-Opis-Przedmiotu-Zamówienia

załacznik-nr-2-formularz-oferty

załacznik-nr-3-oświadczenie

Załacznik-nr-4-wzór-zlecenia

„Przegląd serwisowy sprężarek zainstalowanych na Bloku Gazowo Parowym w PGE GiEK S.A. – Oddział Elektrociepłownia Rzeszów”.

Ogłoszenie

SIWZ

Wzór formularza oferty – Załącznik nr 1 do SIWZ

Oświadczenie – Załącznik nr 2 do SIWZ

Wykaz usług – Załącznik nr 3 do SIWZ

Istotne postanowienia umowy – Załacznik nr 4 do SIWZ

Kwestionariusz Badania Powiązań Podatkowych – Załącznik nr 5 do SIWZ

„Remont studzienek kanalizacji deszczowej dla PGE GiEK S.A. – Odddział Elektrociepłownia Rzeszów”

zmiana

ogloszenie

Załacznik-nr-1-Opis-przedmiotu-zamówienia

Załącznik-nr-2-formularz-oferty

Załącznik-nr-3-oświadczenie

Załacznik-nr-4-wzór-zlecenia